| 22.11.2017. ДЕШАВКИ

Date : 01.12.2017. - 02.12.2017.
Location : Скопје
Venue : Хотел Мериот
Start : 16:00
Price : 490 мкд

Оваа година по втор пат на 1ви и 2ри декември во хотелот Мериот во Скопје ќе се одржи Скопскиот вински салон- Винодонија 2017, најзначајниот вински настан во Македонија. Овој салон, прв од ваков вид во земјава, е организиран од Ивана Симјановска, вински писател и интернационален вински судија, Звонко Херцег, вински експерт (WSET), Александар Вучковски, претседател на Здружението на сомелиери на Република Македонија, под чија закрила за одржува настанот, и Дејан Донев, вински консултант.

По огромниот успех кој Винодонија го доживеа минатата година и на едно место успеа да ги собере винариите од Македонија, како и од Балканот, и многу други европски земји како Италија, Франција, итн. оваа година по втор пат ќе ги собере сите чинители на винската индустрија, вински љубители, критичари и новинари, како и преставници од ХоРеКа секторот, бизнис заедницата и преставници од амбасадите во земјава и пошироко.

Единствена можност да дегустирате повеќе од 300 вина од над 40 винарии од земјава и странство кои ќе бидат изложувачи на Винодонија со купување на дневна карта за салонот која ќе чини 490 денари- еднодневните карти ќе може да се купат на денот на одржување на настанот или пак онлајн на MK. Tickets на следниов линкhttp://mktickets.mk/en/nastan/винодон

 
 

Програмата на салонот вклучува мастер класови на винариите, Шато Камник, Тиквеш иСтоби, како и работилници (дегустации) кои ќе ги заинтригираат сите вински љубители:Професионална дегустација со чашите на Риедел, едукативна работилница со Стефано Канело, експерт за чаши од Риедел, најпознатата компанија за производство на чаши за винска намена во светот, Спарување на далматинска храна и македонски вина со Џино Премзиќ, еден од најпознатите шефови на кујна и Слободен Чокревски, Претседател на Slow Food Macedonia, Мастер клас на Споредба на црногорски со македонски вранци со Данијела Радеч (Претседател на Здруќението на сомелиери на Црна Гора) и Звонко Херцег (вински есперт-WSET), Мастер клас за Хрватски пенливи вина од дното на Јадранот и вина од амфора со Иво Козарчанин (вински новинар), Мастер клас Бугарија на винската карта. Да ја истражиме! со Галина Тодорова Нифору (директор на BIWC, Интернационалното балканско винско натпрварување), Тајните на станушината- македонскиот пино ноар со Проф. Д-р Климе Белески и Звонко Херцег и Елеганцијата на македонската темјаника со Ивана Симјановска.

Цената за картите за секоја од работилниците и мастер класовите ќе почнува од 600 денари, и истите се пуштени во онлајн продажба на vinodonia.mk

————————–————————–————————–———–

  
 

The second Skopje Wine Salon- Vinodonia 2017, the most important wine event in the Republic of Macedonia, will be held at Marriott Hotel in Skopje on 1st and 2nd December. This wine salon, first of its kind in the country, is organized by Ivana Simjanovska, wine writer and international wine judge, Zvonko Herceg, wine expert (WSET), Aleksandar Vuchkovski, President of the Association of Sommeliers of the Republic of Macedonia under which auspices the event is organized, and Dejan Donev wine consultant.

Vinodonia was a major success last year as it gathered in one place the Macedonian wineries, as well as wineries from the Balkans and many other European countries such as Italy, France etc. This year, for the second time, it will gather all the factors in the country’s wine industry, wine lovers, critics and journalists, as well representatives from the HoReCa sector, the business community and representatives from the embassies in the country and the region.

More than 40 wineries will be exhibitors at the Skopje Wine Salon- Vinodonia 2017, where you will have a unique opportunity to taste more than 300 different labels of wine. One day ticket for the wine salon is MKD 490 and can be bought at the entrance or online on the following link: http://mktickets.mk/en/nastan/винодон

 
loading...
 

This year’s programme is versatile and includes master classes of the wineries Chateau Kamnik, Tikves and Stobi, as well as workshops, wine tastings and food and wine pairings: Professional Riedel Glass Wine Tasting, educational workshop with Stefano Canello, Riedel Vice President of sales for Southeast Europe, Pairing Specialities from Dubrovnik with Macedonian Wines, given by Gino Premzic, one of the most renowed world chefs and owner of Konoba kod Marka restaurant, together with Sloboden Chokrevski, President of Slow Food Macedonia, Comparison of Montenegrin and Macedonian Vranec Wines with Danijela Radech, President of the Sommelier Association of Montenegro, together with Zvonko Herceg, wine expert (WSET), Sparkling wines from the Adriatic Sea Bed and Wines form Amphora with Ivo Kozarchanin, a wine journalist, a master class Bulgaria on the Wine Map. Let’s Explore it! given by Galina Todorova Niforou, BIWC president, The Secrets of the Stanushina- the Macedonian Pinot Noir with Prof. D-r Klime Beleski and Zvonko Herceg, and The Elegance of the Macedonian Temjanika with Ivana Simjanovska.

The price of the tickets for the master classes, workshops and wine tastings will be starting as of MKD 800 and can be bought online on vinodonia.en

(8)

Тим ЗА -0%
 
 
Тим ПРОТИВ 0%
Гласањето е затворено
  
Ливадџија

ОСТАВИ КОМЕНТАР

  • Hема коментари
  • Hема коментари
  • HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
    Mени