14th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2018)

WiMob is an international forum for the exchange of knowledge and experience among researchers, developers and practitioners of wireless and mobile technology. For fourteen years, the International WiMob conference has provided unique opportunities for researchers and developers to interact, share new results, show live demonstrations, and discuss emerging directions in Wireless Communications, Mobile Networking and… Read More 14th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob 2018)

„Вол Стрит Џурнал“: Домашните телефони не заминуваат во историјата

Технолошката индустрија одамна го предвидува крајот на фиксните телефони и нивното сместување во музеите. Сепак, голем дел од домаќинствата се уште не се подготвени да се откажат од овој начин на комуникација, пишува „Вол Стрит Џурнал“. Оние кои се против домашниот телефон истакнувуаат дека денес тој се користи само за рекламни известувања, измами и тормозење,… Read More „Вол Стрит Џурнал“: Домашните телефони не заминуваат во историјата