Да се руши или да се дислоцира не е единствениот избор за „Скопје 2014“

Posted by & filed under ПОД ШИРОКА КРОШЊА.

Дали може да го искористиме тој кичест, наперчен, нагласен слој на „Скопје 2014“ пред да го отфрлиме? Политичкиот и архитектонскиот дискурс не секогаш се преклопувaат. Политичката стигматизација на архитектурата не треба да значи архитектонска елиминација, туку можност на друг начин да се согледаат нештата. Од неодамна се` почесто се спомнуваат зборовите „рушење“ и „дислоцирање“ кога… Read more »