1st Macedonian E-commerce Conference

 
 

Датум: 26.10.2018
Место: Скопје
Локација: Хотел Мариот
Почеток: 09:00
Цена: 6.088 – 7.148 мкд

Првата годишна македонска конференција за е-Трговија има за цел да ги донесе на едно место клучните фигури во овој сектор за да се поврзат, состанат и да споделат знаења и искуства. Под насловот “е-Трговија: е-Иднината за е-Македонија!” конференцијата ќе опфати четири главни теми: Развој, Плаќања, Испорака и Маркетинг, организирани во 10 главни предавања и 3 интерактивни панел дискусии кои ќе ги одржат 20 македонски и меѓународни говорници.

Дознајте повеќе @ https://www.ecommerceconference.mk/

The first annual Macedonian E-commerce Conference is aiming to bring the key stakeholders in one place to connect, meet and share knowledge and experience. Under the theme “eCommerce: The eFuture for eMacedonia!” the conference will tackle four main subjects: Development, Payments, Delivery and Marketing, organized in 10 keynote talks and 3 interactive panel discussions brought to you by more than 20 Macedonian and international speakers.

Find out more @ https://www.ecommerceconference.mk/en/

(48)

Вашиот коментар