Како да го блокираме некој на Фејсбук без тој да знае

 
 

Повеќето од нас имаат пријатели на Facebook, кои на еден или друг начин ни оделе на нерви. Тогаш, како да блокираме некој Facebook, без тој да разбере?

Еве го одговорот на ова прашање:

(167)

Вашиот коментар