Машко име со најтажно значење: Родителите не се ни свесни за неговото значење

 
 

Во потрага по поубаво и невообичаено име за бебето, родителите честопати допираат до старите, традиционални имиња што ги носат нашите предци.

Ако припаѓате на оние на кои им се важни традиции, треба да знаете дека таквите имиња, иако стари, не мора да го имаат значењето што му се припишува денес, па дури и да доаѓаат од нашето место.

Веројатно најдобриот пример за такво старо и денес популарно име е Ненад.

Ова име се смета за оригинално, чисто српско име. Тоа е широко распространето во нашата земја, но исто така и во Србија, Хрватска, Босна и Црна Гора. Се верува дека потеклото е од негацијата на глаголот е „надежен” или „очекуван”. Името најчесто било дадено на децата кои доаѓале на свет „одеднаш”, „ненадејно”, или дека родителите не се надевале.

Најчест случај бил кога мајките останувале бремени во помлади години.

Иако ова не е нужно негативно толкување, постојат етнолози кои одат чекор подалеку и велат дека ова машко име потекнува од негацијата на глаголот „сака” и практично значи – несакано дете. Сепак, многумина го оспоруваат ова значење.

Ова име нема друга форма, и тоа е едно од ретките машки имиња кое нема изведена женска форма на име.

(717)

Вашиот коментар