32 тајни кодови: Дознајте што крие вашиот телефон!

 
 

Tајните кодови постојат многу пред ерата на мобилните телефони, па така денеска се применети и на „Аndroid“ уредите. Нормално, секој смартфон на „Аndroid“ нема да ги поддржува сите кодови, но секако можете да тестирате…

1. *#06# – „IMEI“број.
2. *#0*# – Сервисно мени на уредите како „Galaxy S III“.
3. *#*#4636#*#* – Информации за уредот, корисничка статистика и батерија.
4. *#*#34971539#*#* – Детали за камерата.
5. *#*#273282*255*663282*#*#* – Инстант бекап медиска датотека.
6. *#*#197328640#*#* – Активирање на тест модот на уредот.
7. *#*#232339#*#* – Teст за „Wireless LAN“.
8. *#*#0842#*#* – Teст за вибрации и позадинско осветлување.
9. *#*#2664#*#* – Teст на екранот чуствителен на допир.
10. *#*#1111#*#* – „FTA“софтверска верзија (1234 внатре во истиот код ќе понуди поглед во „PDA“и верзијата „firmware“)
11. *#12580*369# – Информации за софтверот и хардверот.
12. *#9090# – Дијагностички информации.
13. *#9900# – „System dump modе“.
14. *#301279# – „HSDPA“/„HSUPA“ контролно мени.
15. *#7465625# – Поглед на стасусот за заклученоста на телефонот.
16. *#*#7780#*#* – Рестартирање на податоците на фабричките подесувања.
17. *2767*3855# – Форматирање на уредот на фабричките подесувања (предупредување –ова брише се во уредот).
18. *#*#7594#*#* – По внесувањето на овој код, активирано е директно гасење на уредот.
19. *#*#232338#*#* – Прикажување на „Wi-Fi MAC“ адреси.
20. *#*#1472365#*#* – Брз„GPS“ тест.
21. *#*#1575#*#* – Детален „GPS“ тест.
22. *#*#0*#*#* – Teст за„LCD“ екран.
23. *#*#0289#*#* – Aудио тест.
24. *#*#0588#*#* – Teст на сензорите за близина.
25. *#*#3264#*#* – Приказ на „RAM“ верзијата.
26. *#*#232331#*#* – „Bluetooth“ тест.
27. *#*#232337#*# – „Bluetooth“ адреса.
28. *#*#7262626#*#* – „Field“ тест.
29. *#*#8255#*#* – Следење на „Google Talk“ сервисот.
30. *#*#3424#*#* – Teст на фунциите за „HTC“ уредите.
31. *#*#4636#*#* – „HTC“ инфо мени.
32. ##8626337# – Стартувај „VOCODER“.

(224)

Вашиот коментар