Адвокат

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 06/11/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон:

Адвокатска канцеларија има потреба од адвокатски стручен соработник или Адвокат со работно искуство од најмалку 5 години.

Канцеларијата се наога на ул.Франклин Рузвелтт бр.68 а вл.1 ст.2

Ве молам аплицирајте на е-маил.

Ви благодарам на довербата и разбирањето.

(23)

Вашиот коментар