Административен асистент – Ректорат, Универзитет Св. Кирил и Методиј

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 19/09/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон:

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавува
О Г Л А С
за работа на проект ЕРАЗМУС+ во област на меѓународна соработка и академска размена со ЕУ универзитети

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:
– завршено високо образование, Филолошки факултет, група англиски јазик со или без завршен втор циклус на студии и познавање на втор светски јазик;
– работно искуство од најмалку 3 години, работа на меѓународни проекти или искуство во меѓународна соработка со владини и невладини организации;
– способност за кореспонденција и комуникација со институции во земјата и странство.

Потребно е да се достават следниве документи:
– Кратка биографија со фотографија (Europass)
– копија од диплома и уверение за положени испити;
– потврда за работно искуство со препорака;

Ангажирањето е за определен временски период со полно работно време понеделник-петок од 08-16 часот.

Заинтересираните кандидати потребните документи да ги достават на: е-mail: [email protected] 30 септември 2018.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите ке бидат повикани на интервју.

(66)

Вашиот коментар