Готвач – Нивидиса Трејд

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 28/09/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 02/3061-123

ДПТУ Ванила Фуд увоз – извоз Скопје оператор во областа на подготовка и сервирање на храна, распишува оглас за вработување на:
ГОТВАЧИ: 2 извршители

Кандидатите треба покрај општите услови за вработување предвидени со законот за работни односи, да ги исполнуваат и следните критериуми:

1. Да имаат минимум 2 години работно искуство како готвачи
2. Угостителско образование се смета за предност

Заинтересираните кандидати нека достават CV на: [email protected] или да се јават на наведениот телефонски број.

(30)

Вашиот коментар