Дистрибутер – Bonum Monako Group

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 28/08/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон:

Дистрибуција на свежи и конзервирани производи претежно на реон Скопје. Минимум Б, а пожелно и Ц категорија на возачка дозвола. Минимум ССС и две години работно искуство во сектор дистрибуција/комерција.

Вашите лични биографии со напомена за кое работно место се аплицира, DISTRIBUTER доставете ги на следнава е-маил адреса: [email protected]

(84)

Вашиот коментар