Доставувач – ДелЦо Дооел

 
 

Регион: Штипски
Краен рок за пријавување: 24/08/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон:

ДОСТАВУВАЧИ за реон Штип
• Достава на правни пратки на терен
• Активно пребарување на теренот во врска со дополнителните информации и податоци за адресите и известување за истите со пополнување на извештаи и останати потврди за извршена достава
• Преглед на извештаите на дневна база
• Активна поддршка на тимот во дадениот реон

Квалификации:
• Минимум средно образование
• Солидно познавање на градот и околните места
• Одлично познавање на реон Штип
• Искуство со теренска работа

Ве молиме испратете ја Вашата апликација (CV) со назнака „Достава-Штип“, на [email protected]

Напомена:
• САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.
• Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!
• Потребно е кандидатот да е со место на живеење за реонот за кој аплицира.

(70)

Вашиот коментар