ИТ Техничар – СЕКЕ ДООЕЛ

 
 

Регион: Крушевски
Краен рок за пријавување: 31/07/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 076 496 410

СЕКЕ ДООЕЛ ПРИЛЕП објавува оглас за IT oдржувач

Основни функции:
– Развој на нова и одржување на постоечкaта сервер инфраструктура, мрежа и останатите ИТ системи;
– Одржување на интегритетот и безбедноста на ИТ системите;
– Давање квалитетна поддршка на крајните корисници, инсталација и одржување на хардверската опрема и софтверските апликации;

Квалификации:
– Високо образование од областа на компјутерските технологии
– Одлично познавање на англиски јазик
– Задолжително работно искуство
– Возачка дозвола (Б категорија);

(112)

Вашиот коментар