Комерцијалист – Енерго систем ДОО

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 13/07/2018
Емаил: [email protected]

Комерцијалист (референт за продажба)

Одговорности и задачи:
• Продажба на Големо и Мало на опрема и материјали за греење, ладење, водовод и алат
• Примање на нарачки,планирање и организирање на продажни активности (големопродажба и малопродажба)
• Работа на терен и решавање на проблемите и евентуалните приговори од купувачите.
• Контактирање со купувачи и изработка на понуди
• Истражувања и анализа на пазарот
• Активно учество во ширење на продажната мрежа

Потребни кфалификации:
• Мин.ССС
• Претходно работно искуство во комерцијалното работење или трговија
• Солидно познавање на англиски јазик
• Познавање на работа со компјутери и МС офис пакетот
• Возачка дозвола Б категорија,активен возач

Личен профил на комерцијалист:
• Развиени комуникациски,преговарачки и презентациски вештини
• Организираност и одговорност
• Флексибилна и динамична личност,насочена кон остварување на резултати
• Способност за правилно расудување
• Способност за работа под притисок и на кратки рокови
• Способност за индивидуално и тимско работење

Апликациите од кандидати без раборно искуство, нема да се разгледуваат.

(115)

Вашиот коментар