Комерцијалист – Панкомерц

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 31/10/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон:

Обврски:
– Остварување и одржување на редовна комуникација со постоечките клиенти и соодветно одговарање на нивните барања и потреби
– Аквизиција на нови клиенти за продажба на производите и проширување на продажната мрежа
– Спроведување на посети на соработниците од зададениот регион
– Планирање, менаџирање и имплементација на маркетинг кампањи, активности, настани и промоции
– Одговорност за исправноста и уредноста на задолженото службено моторно возило и уредност на патни налози
-Следење на пазарот и запознаеност со најнови трендови и активности

Квалификации:
– Завршено Средно стручно образование/ Високо стручно образование
– Минимум 1 година работно искуство во продажба
– Одлично познавање на работа со компјутери (MS Office пакет и софтверска програма)
– Познавање на принципи на продажба
– Возачка дозвола Б категорија
– Напредни продажни вештини
– Вештини за планирање и организирање
– Тимска работа
– Способност за решавање на проблемски ситуации
– Ориентираност кон клиенти
– Познавање на процеси на транспорт, дистрибуција и комерција.

(76)

Вашиот коментар