Магационер – Ваш Курир плус

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 31/08/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон:

Потребни квалификации:
– ССС.
– Со или без работно искуство.
– Познавање на работа со компјутер.

Од кандидатот очекуваме:
– Способност за работа во тим.
– Самоиницијативност, исполнителност и чесност.
– Организираност и одговорност.
– Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови.

Работни задачи:
– Извршува прием, истовар и сместување и преглед на пратки
– Врши подготовка и товарење на пратки за испорака и прием на пратки.
– Врши други работи што ќе му бидат доверени од страна на одговорниот за магацин и експедиција.
– Врши манипулативни работи во магацинот

(46)

Вашиот коментар