Менаџер – СНБ ФУД ИНВЕСТ

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 30/09/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 02325125

Учествува во подготовка на производите кои ги нуди ресторанот;
Го зајакнува извршувањето на клучните политики и стандарди преку неформални “проверки на лице место” од краток список со ставки на почетокот на секоја посета на продавницата;
Ги идентификува и дијагностицира најзначајните тековни недостатоци во работењето во продавниците со послаба успешност;
Изготвува формални акциски планови за решавање на недостатоците;
Ги координира ресурсите за теренска поддршка каде што е потребно за справување со недостатоците;
Осигурува извонредна услуга за клиентите;

Плата: 22000

Потребни Квалификации:
Се претпочита факултетска диплома;
Најмалку 3(три) годишно работно искуство во повеќе оддели во ресторан/малопродажна индустрија;
Искуство во обезбедување ефикасност во работењето за организации со повеќе оддели;
Темелно разбирање на стандардите, политиките и постапките на “Domino,s Pizza”
Способност да чита финансиски извештаи и силни аналитички вештини;
Способност за ефективно и професионално насочување на раководството и вработените во продавницата;
Способност за планирање и спроведување ефективни состаноци;
Искуство во независно работење со насоченост кон резултатите;
Силни усни и писмени комуникациски вештини,
Силни организациски вештини;

(72)

Вашиот коментар