Одржувач на хортикултура – Крин производство Доо

 
 

Регион: Прилепски
Краен рок за пријавување: 30/11/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 048 413 705

„КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, Прилеп, има потреба од вработување на:

1 лице – за Одржување на паркови и плац

Пријавувањето за наведената работна позиција може да биде лично во просториите на „КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, П.Фах 112, на електронска адреса: [email protected], или на телефон 048 413 705 и 048 413 704.

(47)

Вашиот коментар