Општи работници и возач – ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје

Регион: Надвор од Македонија
Краен рок за пријавување: 15/10/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 02 2581-407

Компанијата ЕКО-ТЕАМ ДОО Скопје има потреба од пополнување на следните работни позиции за работа во Р.Хрватска:

ВОЗАЧ ОПЕРАТОР

Квалификации:
• Стручна подготовка минимум IV -степен подготовка
• Возачко искуство минимум 2-4 години
• Возачка дозвола C и E
• Број на извшители : 5

 
 

РАБОТНИК ОПЕРАТОР

Потребни кавлификации:
• Пожелно работно искуство
• Способност за работа на терен
• Број на извршители : 10

Доколку ги исполнувате потребните квалификации ве молиме доставете го Вашето CV и контакт податоци.

(80)

  
 

Вашиот коментар