Планер на производство – ТЕ-ТЕ ПЛАСТ Дооел Скопје

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 14/10/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 078/220-848

ТЕ-ТЕ ПЛАСТ Дооел Скопје има потреба од планер на производство.

Обврски:
– планирање на производство според дадени нарачки (Webedi)
– изработка на работни налози
– набавка на репро материјали (полу производ), материјали и амбалажа за пакување
– изработување на декларации
– планирање на нарачки надвор од Webedi
– следење на извоз
– комуникација со купувачи и добавувачи
– секојдневно следење на производството во погон

Плата: 20.000

Потребни Квалификации:
– ВСС
– Претходно работно искуство ќе се смета за предност

(67)

Вашиот коментар