Преведувач – Филип Прима Ексклузив

 
 

Регион: Надвор од Македонија
Краен рок за пријавување: 31/08/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 078312737

За потребите на изведба на градежни работи на територијата на Косово (Приштина) потребен е преведувач за усен и писмен превод за времетраењето на проектот од 3 месеци за следните јазици: Шпански-Албански ; Шпански-Македонски и обратно

Проектот започнува после 20-ти Август 2018

Заинтересираните кандидати да ја испратат својата апликација со CV на е-mail: [email protected]

(45)

Вашиот коментар