Професор по англиски јазик – Lingva Orion

 
 

Училиштето за странски јазици ,,Lingva Orion” има потреба од двајца професори по англиски јазик со полн фонд на часови, со или без искуство. Да има завршен Филолопки факултет, група: англиски јазик и книжевност, на Универзитетот Св. ,,Кирил и Методиј”.

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 31/08/2018
Емаил: [email protected]; [email protected]
Контакт телефон: 078411657

(86)

Вашиот коментар