Раководител на сметководство – ИМП СОЛЕТА Скопје

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 29/10/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: +38971350563

Личен профил:
• Одговорна и организирана личност
• Лојалност и професионален пристап кон работата
• Иницијативност и посветеност

Одговорности и задачи:
• Активно познавање и следење на новите законски прописи
• Познавање на целокупното финансово и материјално работење
• Изготвување на ДДВ пријави
• Изготвување на завршна пресметка

Kвалификации:
• Економски факултет
• Претходно работно искуство на иста позиција од најмалку 5 години
• Високо познавање за бараното работно место
• Одлично познавање на англиски јазик (писмена и усмена комуникација)
• Познавање на компјутерско работење и MS office пакетот

(294)

Вашиот коментар