Сметководител – ДИУ ФИНСС ДООЕЛ

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 26/07/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 3217-064

Нудиме можност за професионален напредок, постојана едукација и посета на семинари, работа во пријатна работна средина, редовна исплата на плата, годишен одмор согласно законските прописи.

Плата: 20-30000

Потребни Квалификации:
– Висока работна етика
– Одговорност
– Самостоен и проактивен пристап кон работата
– Лиценца за сметководител или Овластен сметководител
– Предност ќе имаат кандидатите со работно искуство од 3+ години

Задачи:
-Водење на сметководственото работење и контрола на истото согласно МСС/МСФИ
-Книжење и контрола на финансиска и материјална документација
-Изготвување на завршни годишни сметки
-Активно учество во планирањето, координирањето и контролата на активностите поврзани со сметководственото работење
-Подготовка на периодични финансиски извештаи
-Останати активности поврзани со сметководственото работење на трговските друштва

(421)

Вашиот коментар