Сметководител – GoldenArt

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 19/10/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 3213611

GoldenArt има потреба од сметководител.

Задачи:
• Книжење на финансиско-материјални документи
• Подготовка и пресметка на плати
• Подготовка и поднесување на ДДВпријави
• Подготовка на завршна сметка согласни законските прописи
• Познавање и следење на законите и прописите од облсата на сметководството и даночната регулатива

Квалификации:
• Завршено содветно високо образование
• Поседување на уверение за овластен сметководител-лиценца
• Задолжително претходно работно искуство на наведената позиција со комплетно финансиско и материјално водење на сметководството (најмалку 5 години);
• Високо развиени аналитички, организациски и комуникациски способности;
• Одлично познавање на MS Officе

(343)

Вашиот коментар