Стручен Соработник – БЕГ

 
 

Регион: Скопски
Краен рок за пријавување: 15/07/2018
Емаил: [email protected]

Одлично владеење со законската регулатива поврзана со работа на трговски друштва, практицирање на облигационите односи со домашни и со странски правни субјекти, следење и спроведување на законските прописи од областа работни односи, практично спроведување и администрирање на сите активности од областа работни односи, и искуство во застапување во судски постапки.

Квалификации:
• ВСС – Правен факултет
• Положен правосуден испит
• Работно искуство во правни работи и во работни односи најмалку 2 години
• Познавање на говорен и пишан англиски јазик
• Одлично познавање на работа компјутерски програми (MS Office: excel, word)
• Возачка дозвола од Б категорија
• Добри комуникациски вештини
• Способност за работа во тим
• Аналитичност и посветеност во остварувањето на зададените цели

(107)

Вашиот коментар