Крв може да си дарувате и за себе – ќе си помогнете при операции

Секој може да дарува крв за себе, а кога ќе му биде неопходно при ортопедски, неврохирушки операции, па дури и при кардиохирушки операции, ќе може да ја прими, бидејќи сопствената крв е најкомпатибилна. Станува збор за автологно дарување крв, кое е неопходно да заживее во Македонија. За ваквото крводарување граѓаните и медицинските работници не се доволно информирани,… Read More Крв може да си дарувате и за себе – ќе си помогнете при операции