Темпераментот на жените е одреден со крвната група

Кога станува збор за темпераментот, често се подразбира сплет на психолошки карактери: длабочина и стабилност на емоции, енергичност на делувањето, индивидуални карактеристики, однесување. Постојат мноштво приспати и методи за решавање на оваа прашање. Јапонците и Корејците, на пример, се придржуваат до теоријата која ги поврзува карактеристиките на темпераментот со крвната група на човекот. Немојте да… Read More Темпераментот на жените е одреден со крвната група