Загадениот воздух е нарушување на човековите права

Загадувањето на воздухот предизвикува предвремена смрт на 7 милиони луѓе секоја година, вклучително и на околу 600 илјади деца. За да ги принудат владите на акција, ОН го прогласуваат чистиот воздух за човеково право. Загадувањето на воздухот долго важеше за здравствен и еколошки проблем, но сега на него треба да се гледа и како на нарушување на… Read More Загадениот воздух е нарушување на човековите права