Ви цркна телефонот а немате полнач? Лимонот ќе ви помогне да го наполните телефонот

Ви цркна телефонот а немате полнач? Дали лимонот може да ви помогне да го наполните телефонот?

(65)

 
 

Вашиот коментар