Ги убедија дека се невидливи и ги извадија од памет – многу бесна местенка

 
 

Ова е местенка пандан на онаа бајката со „царевата нова облека“ или популарно кај нас позната како „царот е гол“, ама никој не му кажува. Кога ќе се собере екипа која е доволно убедлива во нешто, ќе те убедат дека е така и тоа ти е тоа.

(53)

Вашиот коментар