Девојка на погрешен шанк

 
 

Веќе оштетена од алкохол, цурава решава дека на неа и другарките им треба уште по една тура. Па нарачува четири самбуки (италијанска мастика/узо). Статива.

(206)

Вашиот коментар