Навежбан удар

 
 

Ова е проблем на сите потези во контактните спортови. Колку и да се навежба некој потег, доаѓа време кога тој треба вистински да се проба. А тоа не испаѓа секогаш како на генералната.

(45)

Вашиот коментар