Најдобрите моменти од селски фудбал

Балканските регионални и селски лиги се неисцрпно место за интернет инспирација. Моменти на професионализам ретко и да има, ама затоа и на публиката и на играчите им е секогаш интересно…

(24)

 
 

Вашиот коментар