Ние не сме Грци, Османци, ни Срби, чеда сме на Аспарухааа, гордост најблгарска…

 
 

Знаевме дека Бугарите баш и не патат од многу срам кога „позајмуваат“ од своите западни соседи, ама мислевме дека и покрај тоа што сакаат меѓу нас да нема граница, тие сепак имаат граница во таа нивна глад за „позајмување“…

Е па не, немале.

Мислевме и дека има нешта што не можат да бидат украдени, како на пример нашата култна, света „Една мисла имаме“. Ама не, и такви нешта немало. И таа ни ја имаат џапнато.

(220)

Вашиот коментар