Овој живее за да умре

 
 

Селските власти имаат проблем со Милен бидејќи тие се тројца во фамилија а тој чува седум парцели за четири гробни места. Четвртиот гроб е резервиран за жена му. Само што Милен не е женет.

Најјакиот коментар:

(516)

Вашиот коментар